RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Hala w Chorzowie - praca wre

Trwa gruntowny remont hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie.

Jeszcze do niedawna pomarańczowo-czerwona bryła zamieni się wkrótce w niebieską. Ale, oczywiście, na kolorystyce zmiany się nie kończą.

Wymieniane są okna i drzwi, przebudowywana jest ściana frontowa. Robotnicy modernizują też ogrzewanie - na dachu hali zamontowane zostaną baterie solarne, które będą podgrzewać wodę w łazienkach. Ściany zostaną obłożone styropianem.

Podczas modernizacji rozebrane zostały też schody prowadzące do wejścia od strony ul. Dąbrowskiego - w ich miejsce powstaną nowe, bezpieczniejsze. Nowa będzie wentylacja, instalacja do oddymiania i sygnalizacja pożarowa.

Remont hali przy Dąbrowskiego to największa inwestycja w historii tego obiektu. Jego celem jest przede wszystkim termomodernizacja, tak aby obiekt był oszczędniejszy w utrzymaniu - jak oszacowano, rocznie na ogrzewaniu będzie można zaoszczędzić nawet 150 tys. złotych.

Zakończenie prac modernizacyjnych planuje się na marzec przyszłego roku. Wtedy też odnowiony obiekt zostanie oddany do użytku.

Wtedy też zobaczymy w całej okazałości nowoczesny obiekt spełniający wymagania sportowców, trenerów, kibiców, ale również organizatorów imprez.

Koszt całego projektu zamknie się w kwocie 3 767 743,70 zł, z czego 3 019 314,96 zł Miasto Chorzów pozyskało ze środków unijnych w ramach RPO WSL.

Źródło: Urząd Miasta Chorzów


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013