RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zobacz spektakl na ekranie TV!

Emisja spektaklu "Kontrakt" Sławomira Mrożka w reż. Bogdana Cioska zarejestrowanego w ramach projektu "Teatr Śląski w Twoim Domu". Zapraszamy przed telewizory!  

Emisja odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 17.00 na antenie TVP Katowice.

--

W latach 2012–2013 w Teatrze Śląskim realizowany jest projekt „Teatr Śląski w Twoim domu – promocja kultury do masowego odbiorcy”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Dzięki temu przedsięwzięciu dokonana zostanie rejestracja, a następnie emisja telewizyjna 10 spektakli z obecnego repertuaru Teatru Śląskiego cieszących się największym uznaniem widzów i krytyków. W ten sposób pragniemy umożliwić osobom, dla których dotarcie do teatru jest z różnych przyczyn trudne, zaspokojenie ich potrzeby obcowania ze sztuką i zapoznanie się z naszymi najciekawszymi propozycjami, wystawianymi na wszystkich trzech scenach Teatru Śląskiego – Dużej, Kameralnej i Scenie w Malarni.

Pierwszym przedstawieniem, jakie zostało utrwalone przez kamery telewizyjne, była „Mleczarnia” Jacka Rykały, grana na Scenie Kameralnej. Cykl rejestracji zakończy „Polterabend” Stanisława Mutza. Ta sztuka o skomplikowanych losach Ślązaków w XX wieku, napisana i grana w gwarze śląskiej, sprawiła, że do teatru przychodzą całe rodziny, aby w przedstawianej na scenie historii odnaleźć także i własne losy.

Źródło: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013