RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ultranowoczesne sale operacyjne - w Piekarach Śląskich

14 grudnia 2012 r.  Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich wzbogacił się o nowoczesny pawilon diagnostyczno-zabiegowy.

W uroczystości, w której wzięli udział m.in. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz wicemarszałek Mariusz Kleszczewski, uroczyście oddano do użytku nowy blok operacyjny, centralną sterylizatornię oraz obszar Intensywnej Terapii Poooperacyjnej.

Modernizacja pomieszczeń jest odpowiedzią na stale zwiększającą się liczbę wykonywanych zabiegów operacyjnych. Sama inwestycja jest częścią większego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji całego Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego.

Rozbudowany i w pełni zmodernizowany Blok Operacyjny mieści się na III kondygnacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, w jego starym, jak i nowo dobudowanym skrzydle, zajmując łączną powierzchnię 1 404,54 m2. W jego skład wchodzi przede wszystkim 8 supernowoczesnych sal operacyjnych. Na II kondygnacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, w jego nowo dobudowanym skrzydle, usytuowana została Centralna Sterylizatornia o łącznej powierzchni 696,01 m2. Wszystkie pomieszczenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni spełniają najwyższe światowe standardy jakościowe i normatywy dla tego typu pomieszczeń i jednocześnie są dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

„Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” to znacząca inwestycja dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu IX. Zdrowie i rekreacja, działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego.

Realizacja tak szeroko zakrojonego projektu trwała prawie dwa lata, od stycznia 2011 roku. Całkowity koszt projektu zamknął się w kwocie 23 472 937,01 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pokryło 7 999 608,08 zł, a dofinansowanie z budżetu samorządu województwa śląskiego wyniosło 11 949 950,00 zł.

Źródło: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013