RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Kompleksowa konserwacja Jasnej Góry zakończona

Dobiegła końca realizacja projektu kluczowego „Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze”, dofinansowanego ze środków RPO WSL.

W ramach projektu odnowiono budynki klasztorne, wybudowano dodatkowy wjazd oraz dokonano kompleksowego remontu bazyliki jasnogórskiej, który obejmował wymianę posadzki, remont i modernizację organów oraz przede wszystkim kompleksowe prace konserwatorskie. Podjęta inwestycja miała na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a przez realizację niektórych zadań, także zwiększenie bezpieczeństwa pielgrzymów.

Konferencja prasowa podsumowująca 4-letni okres realizacji projektu kluczowego „Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze” miała miejsce 19 grudnia br. w Kaplicy Różańcowej, także odnowionej według założeń projektu kluczowego.

„Poddany głębokiej analizie stan jasnogórskich zabudowań pozwolił na wskazanie najbardziej newralgicznych miejsc. W ten to właśnie sposób została stworzona lista obiektów, które miały zostać poddane procesom odbudowy, konserwacji i modernizacji. Wartym podkreślenia jest fakt, że nigdy wcześniej w historii na Jasnej Górze nie były prowadzone prace konserwatorskie zakrojone na tak szeroką skalę, i to musimy sobie uświadomić, że w tak krótkim czasie, tak kompleksowo zostały wykonane prace i budowlane i konserwatorskie” - podkreślił o. Czesław Brud, administrator Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

Projekt był przeprowadzany według trzech punktów:

  • Zadanie I - „Rekonstrukcja i konserwacja budynków Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze”
  • Zadanie II - „Konserwacja i remont budynku Bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej
  • Zadanie III - „Kurtyna północna - wjazd na teren Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie”

O. Czesław Brud wskazał, że najważniejsze były prace konserwatorskie i budowlane w bazylice jasnogórskiej m.in. kompleksowa renowacja ścian i sklepienia nawy głównej i naw bocznych oraz kaplic bocznych bazyliki, prace konserwatorskie nad odnowieniem stiuków, polichromii, rzeźb i obrazów, wymiana posadzki w całej bazylice, modernizacja systemu ogrzewania, konserwacja organów.

Instytucję Zarządzającą RPO WSL reprezentowała Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pani dyrektor nazwała Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze beneficjentem idealnym, który mimo iż podjął się realizacji dużego, trudnego projektu, potrafił go perfekcyjnie zaplanować, a następnie zrealizować zgodnie z terminami i bez problemów.

Źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013