RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Kolejką 320 metrów pod ziemią

Kopalnia Guido w Zabrzu wzbogaciła się o pierwszą w Europie, a może i na świecie podwieszaną kolejkę podziemną.

Przejazd nią włączony został w atrakcje zwiedzania poziomu 320, wydłużając tę trasę do 2,5 kilometra! Dzięki temu goście kopalni mogą się poczuć jak prawdziwi górnicy zmierzający na szychtę.

Inauguracja kolejki odbyła się 20 października br.

Kolejka powstała w ramach projektu „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”, który obejmuje między innymi prace rewitalizacyjne nieużytkowanych wyrobisk na poziomie 170 i 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93.

W celu uruchomienia kolejki wykonano najpierw prace związane z dostosowaniem wyrobiska, w tym wykonanie instalacji elektrycznej, sterowniczej i sygnalizacyjno-ostrzegawczej. Następnie zamontowano i ostatecznie udostępniono do ruchu turystycznego kolejkę podwieszaną zasilaną elektrycznie. Całkowita długość trasy kolejki wraz ze stanowiskiem serwisowym wynosi 360 metrów. Na początku i na końcu trasy zlokalizowano dwie stacje wsiadania i wysiadania.

Inwestycja uzyskała wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013