RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Pokażmy, jak piękniejemy

Trasy do narciarstwa biegowego w Magurce Wilkowickiej, Centrum Kultury i Sztuki w Górkach Wielkich, Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie, Beskidzka 5, żywa galeria designu Design Alive! – oto śląscy laureaci dotychczasowych 5 edycji konkursu Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich.

Wierzymy, że i w tym roku mamy szanse na najwyższe laury. Serdecznie zachęcamy beneficjentów RPO WSL do udziału!

Zgłoszenia do tegorocznej edycji tego ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego można nadsyłać do 29 stycznia br.

W konkursie premiowane są najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach:

  1. Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa)
  2. Zabytek (np. obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne)
  3. Produkt promocyjny (np.: wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)
  4. Obiekt turystyczny (np.: hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe)
  5. Turystyka aktywna (np.: ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne)
  6. Turystyka transgraniczna i międzynarodowa (np.: szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy międzynarodowej i transgranicznej)
  7. Miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej itp.)

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali organizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013