RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Śląskie technologiami multimedialnymi stoi

15 styczniu br. w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego.

Stała się ona wyrazem gotowości i woli do podjęcia aktywnych działań rozwojowych sektorów nauki i biznesu w branży ICT (Internet and Communication Technologies – technologie internetowe i telekomunikacyjne) i multimedialnej.

Województwo śląskie jest od lat uważane za region o dużym potencjale innowacyjnym. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013-2020 koncentruje się na 3 specjalizacjach w naszym regionie, związanych z energetyką, medycyną i ICT. Wyzwaniem przyszłości instytucji otoczenia biznesu będzie wzmacnianie potencjału międzynarodowego przedsiębiorstw realizujących działania innowacyjne i włączanie ich w światowe rynki technologii. Dzieje się to m.in. poprzez budowanie międzynarodowych sieci współpracy i klastrów.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pozyskał w 2012 r. prawie milion złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na projekt pn. "Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego".

Należy w tym miejscu szczególnie podkreślić, iż jest to wyjątkowy projekt w regionie w zakresie pobudzania innowacyjności i współpracy nauka – biznes, w którym przedsiębiorcy i naukowcy nie ponoszą wkładu własnego. Jako instytucja otoczenia biznesu Inkubator pokrył całkowicie wkład własny projektu i wszelkie koszty niekwalifikowalne. Dzięki temu przedsiębiorcy i naukowcy mają zapewniony bezkosztowy udział w zaplanowanych działaniach. Jest to realne wsparcie dla śląskich mikro i małych przedsiębiorstw.

Członkami klastra są przedsiębiorcy branży ICT i multimedialnej oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, jako reprezentant sektora nauki. Nasz klaster działa w oparciu o współpracę. Cel funkcjonowania jest prosty - wszyscy uczestnicy powiązania mają odnosić korzyści.

W ramach projektu członkowie klastra wzięli udział w wizytach studyjnych wraz z seminariami w Danii i Szwecji, które według badań Komisji Europejskiej są liderem wśród 27 krajów UE pod względem wyników innowacyjności. Członkowie klastra wezmą udział w targach innowacyjnych technologii w Hanowerze CeBIT 2013, najważniejszej ogólnoświatowej imprezie wystawienniczej branży ICT.

W ramach projektu odbędą się warsztaty w celu opracowania działań rozwojowych w nowym okresie programowania 2014+. Zakupiony zostanie sprzęt informatyczny i multimedialny dla realizowania pomysłów członków klastra, a tym samym stymulowania aktywności innowacyjnej firm. Dofinansowanie obejmuje także działania promocyjne. Wspólna promocja jest jednym z najczęściej podejmowanych obszarów współpracy, z której przedsiębiorstwa osiągają wymierne korzyści. Łączenie zasobów i kompetencji jest szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych, które wymagają większych nakładów i kompetencji, a które często są niedostępne dla pojedynczego przedsiębiorstwa.

Źródło: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013