RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Sosnowiec atrakcyjny dla inwestorów

28 stycznia br. miało miejsce otwarcie drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych po kopalni piasku „Maczki-Bór” w ramach Gospodarczej Bramy Śląska.

Droga przebiega wzdłuż drogi krajowej S-1 i składa się z nowo wybudowanego odcinka drogi i odcinka drogi asfaltowej budowanej po śladzie dotychczasowej drogi Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura skomunikuje ten teren z siecią transportową miasta i regionu oraz będzie obsługiwać pola inwestycyjne położone w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanej drogi.

---

Teren inwestycyjny w ramach projektu „Gospodarcza Brama Śląska - etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki - Bór” stanowił nieużytkowany teren byłej Kopalni Piasku „Maczki-Bór”. Przekształcona w wyniku eksploatacji złóż piasku powierzchnia tego terenu została zrekultywowana.

W wyniku kompleksowego uzbrojenia powstał atrakcyjny i w pełni przygotowany obszar dla przedsiębiorców chcących rozwijać działalność gospodarczą. Teren ten uzyskał dostęp do podstawowej infrastruktury, takiej jak sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, jak również został skomunikowany z siecią transportową regionu, w wyniku powstania nowej infrastruktury drogowej.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby regionu, miasta oraz przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić i/lub rozwijać działalność gospodarczą. Stworzenie dogodnych możliwości rozwoju działalności gospodarczej ma na celu pobudzenie lokalnej i regionalnej gospodarki, co pozytywnie wpłynie na trwający proces restrukturyzacji gospodarki i lokalny rynek pracy.

Źródło: Urząd Miasta Sosnowiec


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013