RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Już wkrótce posurfujesz w Parku Śląskim

Przetarg na sieć światłowodową został już rozstrzygnięty. Pierwsze prace mają rozpocząć się, gdy tylko będzie odpowiednia pogoda. Termin ich wykonania mija w maju br.

Na nowym rozwiązaniu skorzysta nie tylko administracja i konkretne instytucje, ale również goście odwiedzający Park. Dzięki Hotspotom i Wifi każdy będzie mógł bezpłatnie skorzystać z internetu.

Jego zasięg nie obejmie oczywiście całych 640 hektarów powierzchni Parku, ale sieć będzie na pewno dostępna w centralnych miejscach i przy głównych alejach, m.in. promenadzie generała Jerzego Ziętka. W parku pojawią się dokładne mapy z konkretnymi punktami i miejscami, gdzie internet jest dostępny.

Nowa technologia umożliwi również zamontowanie sieci przenośnych kamer, które poprawią bezpieczeństwo odwiedzających.

Koszt całego projektu to około 1,5 miliona złotych, z czego wsparcie unijne w ramach RPO WSL wyniesie nieco ponad 1 milion złotych.

Źródło: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013