RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Kompleks basenowy - już niebawem w Świętochłowicach

17 stycznia 2013 r. w siedzibie Banku Ochrony Środowiska S. A. w Katowicach podpisano już czwartą umowę inwestycyjną o udzielenie pożyczki JESSICA w naszym województwie.

Stroną umowy jest Miasto Świętochłowice. Projekt zakłada rewitalizację i kompleksową przebudowę nieużytkowanego, zdegradowanego kąpieliska OSiR „Skałka". Planowane do przeprowadzenia inwestycje to między innymi przebudowa basenu o powierzchni 1200 m2, stworzenie plaży trawiastej, parku linowego, strefy regeneracyjnej ze ścieżką edukacyjną, kawiarnią, salą fitness oraz boiskiem do gry w squash.

Nowy kompleks basenowy będzie znakomitym miejscem do spędzania wolnego czasu. Oferta placówki zostanie w pełni przystosowana do oczekiwań i potrzeb mieszkańców w każdym wieku. Ponadto, przewiduje się szereg akcji specjalnych, pozwalających możliwie największej liczbie mieszkańców będących w trudnej sytuacji finansowej, na bezpłatne korzystanie z projektu.

W projekcie zostana zastosowane najnowsze technologie oczyszczania i regeneracji wody w basenach kąpieliskowych – oparte na zasadach oczyszczania biologicznego. Do podgrzania wody w basenie oraz zapewnienia ciepłej wody uytkowej (c.w.u.) w budynku zostanie wykorzystana instalacja solarna.

Odnowiony obiekt będzie służył głównie mieszkańcom Świętochłowic i - gmin ościennych (Chorzów, Bytom, Ruda Śląska) oraz turystom odwiedzającym miasto. Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do likwidacji istotnych problemów społeczno-gospodarczych w mieście, zasadniczo wyczerpując problem braku dostępu do kompleksowych publicznych obszarów sportowo-rekreacyjnych.

 

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR >>Skałka<< w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3 w formie >>zaprojektuj i wybuduj<<"

Przedmiot: rewitalizacja polegająca na kompleksowej przebudowie nieużytkowanego i zdegradowanego kąpieliska OSiR „Skałka” poprzez nadanie nowej funkcji społeczno-edukacyjnej i rekreacyjno-turystycznej zdegradowanemu kompleksowi basenowemu

Beneficjent: Miasto Świętochłowice

Wartość projektu: 15 206 753,25 zł

Pożyczka JESSICA: 10 800 00,00 zł - 75% kosztów kwalifikowalnych

Data podpisania umowy: 17 stycznia 2013 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2014 r.

Data obowiązywania umowy: 31 grudnia 2027 r.

Data spłaty pożyczki: 31 grudnia 2027 r.

--

Inicjatywa JESSICA jest pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem inżynierii finansowej, stworzonym przez Komisję Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Celem nadrzędnym Inicjatywy JESSICA jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez promowanie pozadotacyjnych, zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej i dokonywanie inwestycji w projekty miejskie ujęte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013