RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Odnowiona siedziba dla Wydziału Teatru Tańca

23 lutego br. miało miejsce uroczyste otwarcie odnowionej siedziby Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Działalność dydaktyczną Wydziału Teatru Tańca rozpoczęto w roku akademickim 2007/2008. Prowadzona na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu specjalność aktor teatru tańca jest unikatowa w skali kraju, a nawet Europy. Realizacja takiego kształcenia wymagała stworzenia odpowiednich warunków w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie otrzymała nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 24 a od Gminy Bytom. Budynek powstał na początku XX wieku i służył celom oświatowym. W momencie przejęcia obiektu przez PWST zostały wykonane tylko niezbędne prace adaptacyjne, konieczne do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

Realizacja projektu pn. "Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu" dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pozwoliła na dostosowanie budynku do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i normatywów, poprawienie stanu technicznego i estetyki ogólnej wnętrza i elewacji.

W wyremontowanym budynku znajduje się 8 sal do ćwiczeń przystosowanych do zajęć z tańca oraz gry aktorskiej, 3 sale do zajęć teoretycznych, biblioteka, sala gimnastyczna, garderoby, pomieszczenia administracyjne, pokoje gościnne, zaplecze sanitarne i techniczne. Budynek został wyposażony w wentylację mechaniczną, a sale ćwiczeń w klimatyzację.

Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych (zainstalowano windę).

W budynku została przeprowadzona termomodernizacja, a dzięki wykonanej elewacji obiekt otrzymał nowy wyraz architektoniczny.

Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013