RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Pałac niebawem otworzy swe podwoje

Już niebawem dla miłośników sztuki, kultury oraz historii naszego regionu swoje podwoje otworzy Centrum Kultury Śląskiej.

Ta samorządowa instytucja kultury mieścić będzie się w zabytkowym Pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim. Remont pomieszczeń zamku dobiegł właśnie końca. Otwarcie Centrum Kultury Śląskiej zaplanowano na początek maja br.

Inwestycję zrealizowano w ramach unijnego projektu pod nazwą „Centrum Kultury Śląskiej”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Centrum Kultury Śląskiej będzie pełnić funkcje kulturalne w odniesieniu do Powiatu i całego regionu. Tworzyć będzie bazę kulturalną dla zadań w sferze kultury i wychowania. Ma także stanowić o atrakcyjności walorów turystycznych Powiatu, jako przykład architektury rezydencjonalnej znajdującej się w naszym Regionie, w ramach zespołu pałaców i zamków Świerklaniec – Rybna – Brynek – Kamieniec – Szałsza – Stare Tarnowice.

Celem projektu było utworzenie bazy dla działań kulturalnych, obejmujących zagadnienia z zakresu kultywowania kultury regionalnej Śląska. W strukturze Centrum planuje się prowadzenie działalności muzealnej, animacji kulturalnej, galerii sztuki oraz bazę konferencyjną. Zasadniczą część Centrum stanowić będą zadania edukacji regionalnej, prowadzone metodami warsztatowymi. Służyć temu mają ekspozycje związane z twórczością plastyczną, piśmienniczą, muzyczną, rękodzielniczą, rzemieślniczą mieszkańców Śląska.

Działalność wystawiennicza obejmie część parterową obiektu. Piętro budynku ma zostać zaadaptowane na sale warsztatów kulturalnych.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

  1. Przebudowa budynku pałacu (część piwnic, parter i I piętro) wraz z infrastrukturą techniczną
  2. Przebudowa budynku zamku wraz z infrastrukturą techniczną obejmuje w szczególności: przebudowę budynku zamku w kondygnacji parteru i I piętra wraz ze zmianą sposobu użytkowania z powierzchni zamkowych na wystawiennicze, muzealne i kulturalne, z podziałem na części: ­
  • część A – funkcja wystawiennicza (parter, zachodnie skrzydło zamku),
  • ­część B – funkcja warsztatów kulturalnych z zapleczem sanitarnym dla części A i B (I piętro, skrzydło zachodnie oraz główna paradna klatka schodowa wiodąca od kondygnacji piwnicznej do poddasza i winda osobowa), ­
  • część C – funkcja muzealna – (parter i I piętro w skrzydle wschodnim) ­
  • część D – budowa pomieszczeń technicznych wentylatorni na strychu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013