RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

W Częstochowie prześwietlą mózg

Na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie trwa realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback w budynku Akademii im. Jana Długosza przy ul. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie”.

Biofeedback jest to forma terapii, w której pacjent otrzymując informację o zmianach swojego stanu fizjologicznego, uczy się sterować tymi zmianami w celu eliminowania schorzeń, a także w celu zwiększenia swych zdolności fizycznych i intelektualnych.

Laboratorium będzie pełnić funkcję ośrodka naukowo-badawczego Akademii im. Jana Długosza, świadczącego usługi specjalistyczne dla przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego w zakresie innowacji i transferu technologii, zidentyfikowane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 jako kluczowe dla rozwoju regionu, tj. usługi w zakresie:

 • rozwiązywania wspólnych problemów badawczych,
 • wspólnych działań z MSP na rzecz innowacji,
 • tworzenia systemów wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk służących jako inspiracja dla innych.

Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback w ramach swojej działalności zaoferuje także poniższe usługi:

1. Jednorazowy trening SMR

Jednorazowy trening SMR jest formą popularyzowania treningów Biofeedback. Jest on całkowicie bezpieczny i nie wymaga wcześniejszej konsultacji z neurologiem.

2. Pokazowy trening SMR dla wycieczek szkolnych

W Laboratorium trening Biofeedback może jednocześnie prowadzić 10 osób. Dodatkowo posiadamy 12 zestawów Star Wars Science – Force Trainer oraz Mindflex Game, świetnych dla treningu osób najmłodszych.

3. Konsultacja neurologiczna

W trosce o zapewnienie najwyższych standardów usług każda pełna terapia Biofeedback (od 10 do 45 seansów) musi zostać poprzedzona konsultacją neurologiczną na podstawie wywiadu medycznego i zapisu EEG. Jej celem jest zdiagnozowanie schorzeń i otrzymanie zaleceń terapeutycznych.

4. Terapia Biofeedback

Jedną z głównych form działalności Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback jest prowadzenie bezpłatnych terapii Biofeedback. Terapia musi być poprzedzona konsultacją neurologiczną z neurologiem. Terapia Biofeedback jest przeznaczona dla osób w wieku od 7 lat, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się terapię dzieci młodszych. Terapia Biofeedback należy do grupy terapii wspomagających leczenie następujących schorzeń:

 • ADHD,
 • dysleksja,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia pamięci i koncentracji,
 • autyzm,
 • porażenie mózgowe,
 • zespół Downa,
 • i wielu innych.

Terapię Biofeedback mogą także stosować osoby zdrowe w celu polepszenia swych zdolności umysłowych, redukcji stresu, a dla sportowców trening Biofeedback może być formą zwiększenia wyników sportowych. Na pełną terapię Biofeedback składa się od 10 do 45 półgodzinnych seansów Biofeedback, wykonywanych dwa razy w tygodniu.

Wszystkie wymienione formy działalności Laboratorium będą świadczone nieodpłatnie.

Źródło: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

--

Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback / Al. Armii Krajowej 13/15 42-200 Częstochowa / pokoje: 1001, 1002 / telefon: (+48) 34 361 49 18 lub 19 wew. 290 / e-mail: kontakt@biofeedback.czest.pl


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013