RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Gliwice promują się gospodarczo

„Promocja Inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013” to projekt realizowany w ramach działania 1.1.2. Promocja Inwestycyjna, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość RPO WSL na lata 2007-2013. Jego rzeczowa realizacja zakończy się w marcu br.

Wartość całkowita tego przedsięwzięcia to 964 999,10 zł, a jego beneficjent, tj. Miasto Gliwice, realizował już wcześniej w ramach tego samego poddziałania projekt o takim samych charakterze, a więc dotyczący promocji gospodarczej.

Założenia dotyczące przeprowadzenia spójnej kampanii promocyjnej oparto o standardowe działania marketingowe i informacyjne:

  • publikacje prasowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
  • udział w targach inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium i MIPIM w Cannes,
  • organizacja konferencji,
  • promocja z wykorzystaniem internetu,
  • przygotowanie informatora gospodarczego wraz z ofertą inwestycyjną,
  • usługi copywritingu,
  • zamówienie materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych,

ale również o element, który śmiało można nazwać działaniem nietuzinkowym, a przynajmniej dość rzadkim.

W ramach projektu zrealizowano bowiem zadanie określane mianem „International Business Press Tour Gliwice”. Do Gliwic we wrześniu 2012 r. przyjechali dziennikarze zagranicznej prasy gospodarczej, w tym branżowej z sektora logistycznego, motoryzacyjnego i nieruchomości. Czternastu dziennikarzy z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii odwiedziło m.in. Śląskie Centrum Logistyki, fabryki General Motors Manufacturing Poland i Aiut, oraz obiekty magazynowe: Segro Business Park Gliwice i Müller - Die lila Logistik. W programie znalazły się także spotkania z innowacyjnymi firmami FlyTronic i i3D (ta ostatnia zaprezentowała się wraz z gliwickim Technoparkiem w ramach Dnia Nauki i Przemysłu). Dziennikarze odwiedzili też skrzyżowanie autostrad A4 i A1, gdzie powstaje jedno z największych centrów handlowych w naszej części kontynentu - Europa Centralna (firmy Helical Poland).

Przedsięwzięcie należy ocenić bardzo pozytywnie, gdyż krótko po wizycie dziennikarzy w zagranicznej prasie ukazały się artykuły zachęcające do inwestowania na terenie Miasta.

Źródło: Urząd Miasta Gliwice


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013