RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Rusza realizacja ORSIP

14 lutego br. została podpisana umowa z wykonawcą – firmą GISPartner sp. z o.o. z Wrocławia na wykonanie systemu ORSIP. Tym samym rozpoczęła się realizacja projektu.

Zadaniem wykonawcy będzie uszczegółowienie pracy konkursowej poprzez opracowanie projektu technicznego wraz z budową aplikacji dziedzinowych, rozbudową istniejącego systemu RSIP, budową i wdrożeniem ORSIP oraz pilotażowe wdrożenie w wybranych JST wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie wdrożonego projektu.

--

Projekt pn. „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)” jest realizowany przez Województwo Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.

ORSIP: Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej – otwarta, cyfrowa platforma integrująca referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia, związanych z nimi usług on-line.

W ramach projektu ORSIP zostanie zbudowane nowoczesne, informatyczne środowisko, umożliwiające współpracę w dziedzinie danych przestrzennych, zarówno wewnątrz jednostek administracji publicznej województwa śląskiego, jak i z jego mieszkańcami i instytucjami.

Celem głównym projektu ORSIP jest stworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług on-line, a także umożliwiającej zarządzanie nimi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej.

ORSIP tworzyć mają podsystemy dziedzinowe:

  • Wspomagania Zarządzania Województwem Śląskim (WZWS),
  • Terenów Inwestycyjnych (TPI),
  • Gospodarki Przestrzenią (GP)
  • Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska (DPGŚ)
  • Ogólnodostępna Platforma Informacji – Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane (OPI-TPP)

Bazy danych dla podsystemu DPGŚ mają zostać zbudowane w ramach komplementarnego projektu pn. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego – integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP”. Liderem projektu jest Uniwersytet Śląski, a partnerami są Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Podsystem OPI-TPP powstaje w ramach projektu pn. Ogólnodostępna Platforma Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP), realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Źródło: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013