RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Kolejni lokatorzy w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym

Do lokatorów Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego – firm Cadelan i NTI – dołączyły przedsiębiorstwa, których działalność spaja wydobywcze i energetyczne tradycje województwa śląskiego z nowoczesnością. Od marca pod adresem: ul. Wojska Polskiego 8, Sosnowiec, można znaleźć także GTW Sp. z o.o. i Soscar.

Czarne złoto dla Europy – GTW Sp. z o.o.

GTW Sp. z o.o. łączy górnicze dziedzictwo regionu z nowoczesnym spojrzeniem na potencjał województwa śląskiego. Działalność firmy w dużej mierze koncentruje się na hurtowej sprzedaży węgla kamiennego. Przedsiębiorstwo współpracuje z największymi spółkami węglowymi w kraju oraz z ponad setką podmiotów handlowych i przemysłowych. Obecnie pracuje nad wdrożeniem unikalnego narzędzia wymiany handlowej w branży energetycznej. Otwiera też regionalny ośrodek badania opinii społecznej, który będzie służył samorządom i lokalnym firmom

Obecnie spółka zatrudnia 10 osób. W planach jest podwojenie zatrudnienia, stąd decyzja o przeprowadzce do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Tutaj GTW będzie mogła nie tylko zwiększyć zatrudnienie, ale także wdrożyć nowe działalności. 

Soscar – oszczędzają energię

Drugim lokatorem, który w marcu wprowadził się do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, jest firma Soscar. Przedsiębiorstwo wprowadza na rynek krajowy i europejski nowoczesne energooszczędne technologie. Montuje dwupaliwowy system zasilania pojazdów ciężarowych oraz maszyn budowlanych. Rozwiązanie to powoduje znaczne oszczędności w zużyciu oleju napędowego oraz zwiększa osiągi pojazdu. Wpływa również na niższą emisję dwutlenku węgla w spalinach do atmosfery, przez co użytkowanie staje się bardziej ekologiczne.

Oprócz tego, Soscar zajmuje się projektowaniem, wykonaniem, modernizacją i montażem systemów oświetlenia LED. Głównymi odbiorcami usług są podmioty takie jak jednostki samorządu terytorialnego, zakłady przemysłowe, usługowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy obiektów użyteczności publicznej.

W Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym Soscar będzie pracował nad dalszymi rozwiązaniami pozwalającymi na optymalne użytkowanie energii elektrycznej oraz paliw.

Źródło: Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

--

Otwarty na początku maja br. Park powstał na terenach byłej KWK „Niwka Modrzejów”. Obiekt ten przystosowano dla przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny powstał w ramach projektu kluczowego: Gospodarcza Brama Śląska Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, zadanie 1 i zadanie 2. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wznowienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Na przełomie 2012 i 2013 do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego wprowadziły się pierwsze innowacyjne przedsiębiorstwa. Pierwszymi najemcami pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 8 są: NTI – firma zajmująca się automatyką przemysłową i Cadelan – przedsiębiorstwo projektujące podzespoły dla tuzów niemieckiej motoryzacji: Audi, BMW, Mercedesa a nawet Porsche.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013