RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nowoczesna baza bielsko-bialskiej uczelni

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej wkrótce zakończy ważną inwestycję w rozwój bazy dydaktycznej.

Doskonałe warunki kształcenia, nowoczesne laboratoria, funkcjonalne przestrzenie i znacząca poprawa jakości bazy dydaktycznej - to tylko niektóre korzyści dla studentów oraz pracowników dydaktyczno-naukowych i administracyjnych Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku, którzy już wkrótce przeprowadzą się do nowej siedziby Wydziału w kampusie uczelni przy ul. Willowej w Bielsku-Białej.

W najbliższych miesiącach zakończą się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu i dostarczone zostaną ostatnie elementy nowego wyposażenia. Zgodnie z planem, w październiku br. rozpocznie się przeprowadzka Wydziału z placu Fabrycznego do nowych pomieszczeń.

Łącznie, po przebudowie i rozbudowie, budynek będzie dysponował 3,5 tys. m2 powierzchni użytkowej (w tym ponad 2,7 tys. w nowej części), czterema nowymi salami dydaktycznymi i 21 laboratoriami.

Koszt inwestycji wyniósł około 13,6 mln zł, z czego 85% to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, przyznanych przez Zarząd Województwa Śląskiego, a pozostała część – wkład własny uczelni.

Źródło: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013