RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Konferencja na temat polityki miejskiej

O roli miast i polityce miejskiej w procesie kształtowania regionu rozmawiali uczestnicy konferencji „Determinanty rozwoju miast w kontekście polityki miejskiej po roku 2013", która odbyła się 10 kwietnia br. w Sali Sejmu Śląskiego.

Spotkanie było próbą wkomponowania procesów, które odbywają się w przestrzeni miejskiej, w szerszy nurt polityki na szczeblu regionu. Uczestnicy skupili się na procesach decydujących o wszechstronnym rozwoju miast w kontekście ich współpracy z samorządem gospodarczym, nowej perspektywie unijnego programowania czy innowacyjnych rozwiązaniach związanych z energetyką, szczególnie w kwestii nadmiernego zużycia energii.

„Miasta są siłą napędową gospodarki, miejscem kreatywności i innowacji. Obok możliwości, które tkwią w miastach, są także miejscem skupienia takich problemów, jak bezrobocie, segregacja i ubóstwo. Celem, który przed nimi stoi, jest wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału i poprawa jakości życia mieszkańców" - podkreślił wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Istotnym punktem dyskusji była rola ośrodków miejskich w polityce unijnej. Wzmocnienie potencjału miejskiego jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej w nowym okresie programowania. Komisja Europejska zobligowała państwa członkowskie do wykorzystania części alokacji właśnie na rozwój miast. Powołany do życia został też nowy instrument polityki miejskiej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wśród wyzwań, które stoją przed miastami z naszego regionu, znajduje się także problem nadmiernego zużycia energii i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie jej ograniczenia.

W drugiej części konferencji jej uczestnicy skupili się na roli miast jako głównych aktorów kształtujących procesy rozwoju w regionach. Wśród panelistów prezentujących znaczenie poszczególnych ośrodków miejskich i wyzwania, które rysują się przed nimi w najbliższych latach, znaleźli się prezydenci m.in. Katowic - Piotr Uszok, Bielska-Białej - Jacek Krywult i Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza.

--

Pod poniższym linkiem dostępne są prezentacje z konferencji. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013