RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Hala w Chorzowie już gotowa!

Po 7 miesiącach prac hala przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie została oficjalnie otwarta. Uroczystość miała miejsce 20 kwietnia br.

Termomodernizacja hali to jedna z największych inwestycji w historii Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie. Jej skalę określa chociażby podstawowy składnik czyli koszt, który wyniósł prawie 4 mln 300 tys. zł. W wyniku remontu otrzymaliśmy nowoczesny obiekt spełniający wymagania sportowców, trenerów, kibiców, ale również organizatorów imprez.

W zakres robót weszły: modernizacja wentylacji nawiewno-wywiewnej, wymiana instalacji grzewczej, wykonanie robót budowlanych m.in. wyburzenia, zamurowania, renowacje ścian zewnętrznych, wewnętrznych, docieplenie stropodachów, roboty związane z poprawą bezpieczeństwa pożarowego, instalacje elektryczne itp., instalacja hydrantów wewnętrznych, wykonanie instalacji solarnej cwu, modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru oraz automatyki wentylacji oddymiania obiektu.

Inwestycję sfinansowano z budżetu miasta oraz ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Źródło: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013