RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ważne otwarcie w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

7  maja br. o godz. 14.30 w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi odbędzie się oficjalne otwarcie Laboratorium Technologicznego.

W ramach uroczystości przewidziano między innymi prezentację inwestycji oraz konferencję prasową.

--

Laboratorium powstało w ramach projektu „Przebudowa i doposażenie w aparaturę specjalistyczną części budynku na potrzeby Laboratorium Technologicznego Pracowni Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu”. Prace objęły przebudowę i adaptację pomieszczeń o powierzchni 200 m2, znajdujących się na parterze budynku przy ul. Wolności 345a w Zabrzu, w celu stworzenia tzw. strefy czystej.

Nowo powstałe Laboratorium będzie dedykowane opracowywaniu zaawansowanych, zautomatyzowanych technologii wytwarzania małoseryjnego elementów, podzespołów i kompletnych implantów, wytwarzanych z biomateriałów – w szczególności protez serca.

Ze względu na charakter planowanej działalności laboratorium zostało wybudowane i zorganizowane w sposób zapewniający odpowiednią czystość strefy wytwarzania implantów oraz strefy ich przygotowania do pakowania i sterylizacji.

Projekt objął również doposażenie w aparaturę specjalistyczną przebudowanych powierzchni, w szczególności wytworzenie zautomatyzowanego stanowiska do laminowania. Element ten stanowi odpowiedź na poziom skomplikowania konstrukcyjnego prototypów implantów, w szczególności protez serca, który wymaga zastosowania zautomatyzowanych technologii wytwarzania elementów, podzespołów protez implantów oraz ich finalnego montażu, w celu uzyskania odpowiedniej jakości protezy.

Ze względu na realizowany przez Fundację program Polskiego Sztucznego Serca, w początkowym okresie działalności nowego Laboratorium opracowywane będą przede wszystkim technologie wytwarzania małoseryjnego protez serca o unowocześnionych konstrukcjach, a także jego elementów: zastawek, komór, kaniul wypływowych oraz kaniul napływowych.

Źródło: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013