RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Muzeum w nowoczesnej technologii

29 kwietnia br. zaprezentowano animowaną wizualizację 3D ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich.

Dzięki zastosowanej technice zwiedzający świętochłowickie muzeum nie tylko wezmą udział w niektórych wydarzeniach, ale także będą mieli wpływ na ich przebieg. W zrekonstruowanym lokalu wyborczym oddadzą głosy za przynależnością Śląska do Polski lub Niemiec, a nawet zaproponują przebieg przyszłej granicy państwowej. Karty do głosowania zliczy specjalnie w tym celu zamontowany skaner. Za pośrednictwem ekranu dotykowego zbudują samochód pancerny „Korfanty”. Zwiedzając obiekt będzie można posłuchać też opowieści wartownika o przebiegu walk, wysłuchać pieśni powstańczych płynących z szafy grającej, a także po wybraniu utworu, kręcąc korbą, uruchomić patefon. Z antresoli zwiedzający zajrzą do pomieszczenia sztabowego. Specjalna luneta umożliwi przyjrzenie się z bliska działaniom wojennym, miejscom głównych starć, rozmieszczeniu wojsk alianckich, zaś wirtualny pomnik powstańców, ułatwi odnalezienie osób, które uczestniczyły w walkach. Przewidziane są też gry i quizy interaktywne. Duży wpływ na ekspozycję mają mieć efekty świetlne i dźwiękowe. Dzięki scenografii osoby zwiedzające poszczególne pomieszczenia wprowadzone zostaną w nastrój powagi, melancholii czy też narastającego napięcia.

--

4 marca br. Gmina Świętochłowice podpisała umowę na budowę Muzeum Powstań Śląskich, dofinansowaną ze środków RPO WSL. W wyniku przetargu na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn. „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 w Świętochłowicach przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego realizacją wyłoniono konsorcjum firm: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i PUPH Budowlani w Bytomiu.

Termin realizacji to 19 miesięcy od daty podpisania umowy. Wartość umowy wynosi 8 954 484,87 zł brutto.

W budynku przy Polaka 1 rozpoczęły się kilka tygodni temu prace porządkowe. Prace remontowo-budowlane ruszą w lipcu br. Wkrótce ogłoszony zostanie też przetarg na wykonawcę ekspozycji.

Nowoczesne, multimedialne i interaktywne Muzeum Powstań Śląskich otwarte zostanie w Świętochłowicach pod koniec 2014 roku.

--

Warto przypomnieć, że obiekt wzniesiony został w 1907 roku na potrzeby zarządu obszaru dworskiego Donnersmarcków. Zaprojektowali go Emil i Georg Zillmannowie, architekci z Charlottenburga koło Berlina, których dziełem na Śląsku są m.in. projekty osiedli Giszowiec i Nikiszowiec w Katowicach. Od 1916 roku (po włączeniu obszaru dworskiego do gminy) do kwietnia 1939 roku mieścił się tu urząd gminy Świętochłowice, w czasie II wojny światowej niemiecka Schutzpolizei, w latach 1945-1989 komenda milicji, a od 1989 roku policji. W noc sylwestrową na przełomie 1999/2000 roku komenda policji spłonęła. Od tego czasu budynek stał pusty i niszczał.

--

Od zeszłego roku trwa, ogłoszona przez świętochłowicki Urząd Miejski, ogólnopolska zbiórka pamiątek z okresu Powstań Śląskich. Zbierane są różnego rodzaju materiały i eksponaty z tamtego czasu.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum Powstań Śląskich pamiątek związanych z Powstaniami mogą zgłaszać ten fakt osobiście, telefonicznie, listownie bądź mailowo na adres Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik Muzeum osobiście pojawi się u darczyńcy w celu odebrania ofiarowanego przedmiotu. Muzeum Powstań Śląskich ul. Szpitalna (tymczasowa siedziba), 41-600 Świętochłowice, tel: 32 245 23 88, e-mail: muzeum4@wp.pl W tej sprawie kontaktować się można z Iwoną Szopą, dyrektorem Muzeum Powstań Śląskich tel. 602 125 417

Źródło: Urząd Miasta Świętochłowice


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013