RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Przystanek Europa w Tarnowskich Górach

Po niespełna dwóch latach budowy nowy dworzec autobusowy w Tarnowskich Górach został otwarty. 30 kwietnia br. mieszkańcy mogli obejrzeć efekty prac.

Chwilę wcześniej samorządowcy 9 gmin członkowskich Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej przecięli wstęgę w hali dworca. Dla wszystkich odwiedzających organizatorzy przygotowali szereg niespodzianek. Był i koncert, i słodki poczęstunek.

W czasie 19 miesięcy powstał nowy budynek dworca, plac manewrowy, parking, zostały przebudowane przyległe ulice i skrzyżowania.

Projekt budowy nowego dworca spowodował zmianę organizacji ruchu. Nowy, bezkolizyjny układ, z rozdzieleniem ruchu pieszego i autobusowego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych.

Część dla podróżnych jest złożona z holu głównego, poczekalni i zespołu trzech wielofunkcyjnych stanowisk informacyjno-kasowych. Dodatkowym ułatwieniem dla podróżnych jest system dynamicznej informacji pasażerskiej. Tablice przystankowe LED wyświetlają informacje o planowanych przyjazdach i odjazdach autobusów. System jest kompatybilny z dyspozytorskim systemem pozycjonowania pojazdów wdrażanym w nowych autobusach PKM Świerklaniec oraz KZK GOP. W przyszłości system będzie współdziałał w systemie tzw. Karty Usług Publicznych, która z założenia ma obejmować cały region Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Projekt był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Źródło: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013