RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Polska korzysta – Śląskie korzysta

W połowie maja ruszył cykl ogólnopolskich imprez plenerowych pod hasłem "Fundusze Europejskie. Polska Korzysta". Jego inicjatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W dniach 24-25 maja br. event będzie gościł na rynku w Żorach.

Jego celem jest promocja efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich, pokazanie, że Fundusze Europejskie są wokół każdego z nas i każdy z nas (świadomie lub nie) z nich korzysta.

Podczas imprezy w nowatorski sposób zaprezentowane zostaną wybrane projekty dofinansowane z Funduszy Unijnych. Wystawa „Fundusze Europejskie. Polska korzysta” to m.in. prezentacje multimedialne oraz interaktywne gry i zabawy angażujące wszystkich uczestników. Do dyspozycji zwiedzających oddane zostaną trzy namioty sferyczne o łącznej powierzchni 370 m2, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt prezentacyjny i multimedialny.

W ramach akcji organizowane są też dwie inicjatywy popularyzujące wiedzę na temat Funduszy Europejskich wśród młodzieży, tj. konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich „Euromania” przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz program edukacyjny skierowany dla młodzieży szkolnej (gimnazja i szkoły podstawowe).


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013