RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Śląska kultura pod jednym adresem

Ruszyła nowa, mocno odmieniona i rozszerzona wersja portalu Silesiakultura.pl Serwis prowadzony jest przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej już od ponad 7 lat, natomiast w ostatnim czasie przeszedł sporą metamorfozę, dzięki której stał się kompleksowym i zintegrowanym informatorem kulturalnym województwa śląskiego. Co ważne, jedynym tego typu w regionie.

Tak duże przedsięwzięcie było możliwe tylko dzięki partnerstwu i współpracy 36 podmiotów (instytucji kulturalnych oraz gmin i powiatów), a także wsparciu finansowemu z Funduszy Unijnych.

Aktualna wersja portalu powstała bowiem dzięki projektowi „Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W serwisie znajdziemy:

  • kalendarium imprez kulturalnych
  • wydarzenia filmowe, muzyczne, teatralne i literackie
  • repertuary kin, teatrów, filharmonii, opery
  • śląską fototekę – nowoczesną galerię zdjęć
  • zapowiedzi warsztatów i konkursów
  • informacje adresowe o instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych, klubach oraz amatorskich zespołach artystycznych
  • programy wystaw w galeriach i muzeach

 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013