RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

ASP wzbogaci się o nowoczesny kampus

17 maja br. odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek Akademii Sztuk Pięknych.

„Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych” to największa inwestycja Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Została ona wsparta środkami Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W wyniku inwestycji powstanie kompleks akademicki obejmujący nowoczesne pracownie, studio filmowe, ogólnodostępną bibliotekę, galerię, kino i park form przestrzennych. Będzie to nowa, otwarta przestrzeń sztuki umożliwiająca partycypację w kulturze szerokiemu gronu odbiorców. Budynek będzie dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja terenów powojskowych w śródmieściu Katowic i zmiana charakteru tej części miasta. Nowy obiekt sprawi, że nie tylko studenci, ale też mieszkańcy zyskają przestrzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym.

Kampus ten będzie miejscem działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. Realizowane tam wydarzenia przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnej i akademickiej, tworząc nowe możliwości współpracy i integracji. Dzięki tej inwestycji zwiększy się liczba atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych w tej części miasta.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013