RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ulica Mariacka wzbogaci się o atrakcyjny kompleks

13 maja 2013 r. została podpisana piąta umowa o pożyczkę z ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W ramach umowy realizowany będzie projekt „Rewitalizacja budynku byłego Hotelu Śląskiego w Katowicach – hotel wraz restauracją i mini browarem, jako platforma turystyczno- kulturalna regionu”.

Celem projektu jest rewitalizacja budynku byłego Hotelu Śląskiego w Katowicach, tj. przebudowa opuszczonego i zdegradowanego budynku zlokalizowanego przy reprezentacyjnej ulicy Mariackiej. Efektem realizacji będzie stworzenie kompleksu turystyczno-kulturalnego, z trzygwiazdkowym hotelem, restauracją i minibrowarem. Oprócz funkcji hotelowo-gastronomicznych, obiekt stanie się silnym punktem na mapie kulturalnej Katowic. Miejsce to będzie wpływać znacząco na potencjał i ożywienie społeczne dzięki cyklicznym wystawom młodych artystów malarzy, fotografów, twórców oraz ścisłej współpracy z instytucjami kulturalnymi i lokalnym środowiskiem muzycznym.

Zabytkowe elementy architektoniczne mają zostać zachowane z dbałością o szczegóły konstrukcyjne i architektoniczne. Budynek zostanie też wyposażony w nowoczesny i proekologiczny system ogrzewania według najnowszych standardów emisji spalin oraz odzysku energii.

W dalszej perspektywie rewitalizacja obiektu przyczyni się do ożywienia obszaru, poprawienia jakości życia miejskiego oraz stymulacji rozwoju gospodarczego, funkcjonalnego i społecznego centralnej części Miasta.

--

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Rewitalizacja budynku byłego Hotelu Śląskiego w Katowicach – hotel wraz restauracją i minibrowarem, jako platforma turystyczno- kulturalna regionu”

Przedmiot: przebudowa i rozbudowa budynku byłego Hotelu Śląskiego w Katowicach. W wyniku projektu powstanie kompleks Browar Mariacki, na który będzie składać się hotel, restauracja i minibrowar

Beneficjent: Browar Mariacki Sp. z o.o.

Wartość projektu: 16 688 589,30 zł

Pożyczka JESSICA: 6 365 557,50 zł - 43,33% kosztów kwalifikowalnych

Data podpisania umowy: 13 maja 2013 r.

Termin zakończenia inwestycji: 31 marca 2014 r.

Planowane otwarcie: 2015 r.

Data obowiązywania umowy: 31 marca 2028 r.

Data spłaty pożyczki: 31 marca 2028 r.

--

Inicjatywa JESSICA jest pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem inżynierii finansowej, stworzonym przez Komisję Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Celem nadrzędnym Inicjatywy JESSICA jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez promowanie pozadotacyjnych, zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej i dokonywanie inwestycji w projekty miejskie ujęte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013