RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

W Żorach pokazaliśmy, jak korzystamy

24-25 maja br. wszyscy odwiedzający żorską starówkę mogli się przekonać o wpływie Funduszy Unijnych na nasze życie.

Rynek stał się bowiem scenerią imprezy odbywającej się w naszym regionie w ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod hasłem „Fundusze Europejskie. Polska Korzysta”.

Z myślą o osobach w różnym wieku przygotowano rozliczne atrakcje, jednak najwięcej emocji i entuzjazmu wzbudziły one wśród młodszych uczestników. Już sama forma prezentacji – trzy kosmicznie wyglądające kopuły – wywołała spore zaciekawienie.

Wewnątrz pierwszej z nich czekały nowoczesne i interaktywne prezentacje najciekawszych projektów innowacyjnych z całej Polski, takie jak symulator zjazdów narciarskich i jednocześnie urządzenie do rehabilitacji medycznej czy wirtualny spacer po Zamku Książ na specjalnie zaaranżowanym stanowisku przypominającym las, w którym można usłyszeć odgłosy leśnych zwierząt. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy robotów, a także interaktywne wystawy i gry multimedialne. Młodzież zaś chętnie brała udział w warsztatach fotograficznych i malarskich. Z kolei starsi uczestnicy imprezy uczestniczyli w kursach pierwszej pomocy oraz korzystali z bezpłatnego badania krwi i ciśnienia w specjalnie zaaranżowanym gabinecie lekarskim.

W drugiej kopule uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów wzięli udział w specjalnym programie edukacyjnym, zawierającym efektowne elementy multimedialne, symulacje komputerowe, gry i zabawy. Podczas imprezy rozegrany został również finał konkursu o Funduszach Europejskich „Euromania”, w którym udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Nagrody zwycięskim drużynom wręczał wiceminister rozwoju regionalnego Adam Ździebło.

W trzeciej z kopuł Centrum Nauki „Kopernik” z Warszawy przeprowadzało ciekawe doświadczenia, które nie tylko uczyły fizyki, ale i bawiły garnącą się do wiedzy młodzież. Jednocześnie z myślą o najmłodszych przygotowano kącik zabaw. Tam też przybywający goście mogli odwiedzić stoisko Funduszy Europejskich w województwie śląskim, które przygotowały dwa Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz cieszącej się niesłabnącym zainteresowaniem gry elektronicznej „Ruszaj Po eurO” odwiedzający mogli zrobić sobie zdjęcie w fotostandzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz spotkać się z EFESiem – maskotką śląskiego Europejskiego Funduszu Społecznego. Na najbardziej zainteresowanych czekały materiały informacyjno-promocyjne, zaś na najlepszych graczy – drobne upominki. Wokół kopuł natomiast rozstawiono wystawę z prezentacją najciekawszych projektów unijnych z regionu.

Wszystkim gościom dziękujemy za obecność i wspólną zabawę.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013