RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Kryształowa promocja

23 maja br. w Katowicach wręczono nagrody w II edycji konkursu „Kryształów PR-u”. Wśród nagrodzonych znaleźli się beneficjenci RPO WSL.

Grand Prix w kategorii „Promocja projektów unijnych” zdobył Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego za zrealizowaną w 2012 roku kampanię „Śląskie. Sukces w genach".

Kampania promowała atrakcyjność inwestycyjną regionu. Została zrealizowana w ramach projektu "Województwo śląskie – grunty na medal warte inwestycji". Projekt polegał na promocji ofert inwestycyjnych znajdujących się w województwie śląskim zgłoszonych do konkursu Grunt na Medal, poprzez udział w targach oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

Natomiast wyróżnienie w kategorii „Najlepsza kreatywna kampania promocyjna” przyznano Rudzkiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości za kompleksową promocję projektu "Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego".

Śląski Klaster Multimedialny Hub Club to inicjatywa zrzeszająca jednostki naukowe oraz firmy z branży IT, wspólnie pracujące nad wytworzeniem nowej wartości śląskiego rynku innowacji. Członkami Klastra są przedsiębiorcy branży ICT i multimedialnej oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, jako reprezentant sektora nauki, a także Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako instytucja otoczenia biznesu.

--

Celem konkursu „Kryształy PR-u" jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw Jednostek Samorządów Terytorialnych i organów Administracji Państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań.

Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 projektów z całego kraju.

Nagrody przyznano w 5 kategoriach:

• Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych

• Najlepszy film promocyjny

• Najlepsza kreatywna kampania promocyjna

• Promocja projektów unijnych

• Najlepsza gazeta miejska/biuletyn


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013