RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Grupa robocza obradowała w Śląskiem

W dniach 16-17 maja br. Grupa robocza ds. polityki regionalnej spotkała się na terenie województwa śląskiego.

Grupa robocza ds. polityki regionalnej funkcjonuje na mocy Uchwały Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 z 17 grudnia 2008 r. Do jej składu są powołani m.in. przedstawiciele wszystkich programów operacyjnych w ramach obecnej perspektywy.

Celem działań Grupy jest monitorowanie polityki w zakresie rozwoju regionalnego w przekroju poszczególnych programów operacyjnych oraz rozpatrywanie i opiniowanie propozycji zmian dotyczących finansowania poszczególnych jej działań. Grupa spotyka się przynajmniej dwa razy w roku w różnych lokalizacjach.

Program każdego dnia obejmował wizyty w miejscach ciekawych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w naszym regionie, połączone ze spotkaniami merytorycznymi właśnie na tych obiektach.

W ciągu 2 dni odwiedzono następujące projekty:

  • Kompleksowa modernizacja i przebudowa sal audytoryjnych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz stworzenie laboratorium wirtualnego latania (możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na symulatorze lotów) 
  • Modernizacja i doposażenie laboratoriów badań i kształtowania materiałów inżynierskich Politechniki Śląskiej
  • Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach – rekonstrukcja obiektu
  • Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach
  • Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach
  • Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4

Same obrady skupiły się wokół 2 kluczowych spraw: realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 w ujęciu rzeczowym, tematycznym i terytorialnym oraz aktualnego stanu prac nad instrumentem Kontrakt terytorialny. Poniżej dostępne są prezentacje w tym zakresie.

 

 

 

 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013