RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Czerwionka-Leszczyny z nowym centrum

Z końcem maja br. dobiegły prace w ramach projektu pn. „Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach”.

Jego przedmiotem było zaprojektowanie i wykonanie robót mających na celu ukończenie budowy hali widowiskowo-sportowej, która znajdowała się w stanie surowym.

W wyniku przeprowadzonych prac powstały w ramach tego obiektu dwie niezależne funkcjonalnie części:

teatralno-widowiskową oraz edukacyjną – obejmującą m.in. salę widowiskowo-teatralną na około 350 osób, dwie sale konferencyjne (z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń), zespół szatniowy, 2 zespoły sanitarne dla publiczności z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

rekreacyjną – w tej części na parterze utworzono salę gimnastyczną o powierzchni użytkowej 210,13 m2 wraz z węzłami sanitarnymi, szatniami oraz gabinetem masażu.

Na poziomie piętra powstała sala konferencyjna.

Osobom niepełnosprawnym zapewniony został dostęp do wszystkich pomieszczeń obiektu, w tym sanitariatów i wind.

Dodatkowo w ramach projektu zmodernizowano drogę dojazdową wewnętrzną oraz przygotowano łącznie 35 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym dwa miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta”. Wartość projektu to 16 113 782,14 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 11 479 458,39 zł.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013