RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Historia w nowej szacie

12 czerwca br. w chorzowskim skansenie otwarto nowy wielofunkcyjny obiekt ekspozycyjno-szkoleniowy.

Nowy budynek ma za zadanie zniwelować dotychczasowe ograniczenia związane z istniejącą infrastrukturą Górnośląskiego Parku Etnograficznego oraz brak profesjonalnej przestrzeni wystawienniczej. Była to bariera dla planowania prezentacji eksponatów w ramach wystaw czasowych czy wymiany wystaw tematycznych z innymi placówkami muzealnymi, co stanowiłyby dodatkową atrakcję dla zwiedzających. Brak właściwej infrastruktury wymuszał sezonowość dostępności do zasobów Muzeum i możliwość prowadzenia działalności statutowej wyłącznie w okresie od maja do października. Obecność zamkniętych pomieszczeń umożliwi poszerzenie oferty o organizację przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej i edukacyjno-szkoleniowej.

Prace budowlane rozpoczęły się w 2010 roku, a całość ukończono w grudniu 2012 roku. W pierwszych miesiącach tego roku Muzeum przeniosło stopniowo swoją działalność do nowego obiektu, w którym znajduje się między innymi sala audiowizualna na 126 osób, przestrzenie ekspozycyjne, w których organizowane będą wystawy czasowe, magazyny na zabytki, biblioteka oraz pracownie i biura.

W ramach inwestycji wybudowano obiekt wielofunkcyjny ekspozycyjno-szkoleniowy wraz z parkingiem, obiekty strefy wejścia (wiata wejściowa i odnowiony budynek kasy) oraz wykonano zagospodarowanie przyległego terenu. Wzniesiony budynek swym zewnętrznym charakterem i formą architektoniczną dostosowany został do szczególnej architektury obiektów istniejących na terenie skansenu.

Obiekt składa się z dwóch części. Dwukondygnacyjną część „A", stanowią dwie sale ekspozycyjne z magazynami, sala audytoryjna, zaplecze sanitarne, hol oraz cztery pracownie. Część „B" składającą się z jednej kondygnacji podziemnej oraz trzech nadziemnych stanowi dziewięć pracowni, biblioteka, archiwum, pomieszczenia techniczne (w piwnicy) i socjalne oraz sanitariaty. Obiekt posiada dwa wejścia główne. Części „A" i „B" są połączone wspólnym holem. Z holu prowadzą wejścia do poszczególnych funkcji obiektu oraz klatka schodowa z centralnie umieszczoną windą. Parking naziemny przy wejściu do budynku „B" ma 14 stanowisk ogólnodostępnych, 2 stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz parking rowerowy. Plac z obiektami strefy wejścia usytuowany jest od strony zachodniej budynku i stanowi strefę łączącą elementy wejścia na teren Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Do obiektów strefy wejścia zalicza się poddaną remontowi kasę główną wejściową oraz nowoprojektowaną wiatę informacyjną dopasowaną formą i elementami wykończenia do głównego budynku ekspozycyjnego.

Budowa obiektu została zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Inwestycja zamknęła się kwotą 8,7 mln zł.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013