RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Prace przy Muzeum Śląskim już prawie na finiszu

7 czerwca br. generalny wykonawca nowej siedziby Muzeum Śląskiego, tj. konsorcjum firm Budimex S.A. i Ferroval Agroman S.A. złożył wniosek o gotowości do przekazania obiektu.

Oznacza to rozpoczęcie procedur odbiorowych, rozruchów i prób poszczególnych systemów i urządzeń zamontowanych w nowej siedzibie Muzeum. Okres odbiorowy potrwa 56 dni, podczas których sprawdzana będzie jakość wykonanych robót, testowane będą urządzenia i instalacje, dojdzie do synchronizacji poszczególnych systemów, a nawet symulacji pożarów czy ewakuacji budynku.

Po pozytywnym zakończeniu procedur odbiorowych obiekt zostanie przekazany pod opiekę Muzeum Śląskiemu. Do tego czasu cała inwestycja pozostanie pod opieką generalnego wykonawcy. Dopiero po przejęciu nowego kompleksu Muzeum Śląskie będzie mogło rozpocząć jego wyposażenie, meblowanie oraz przygotowanie do aranżacji poszczególnych wystaw. Sukcesywnie i w ramach dostępnych środków prowadzone będzie również przenoszenie zbiorów do nowych magazynów z dotychczasowej siedziby przy al. W. Korfantego oraz z Centrum Scenografii Polskiej. To również czas na wybór najemców i urządzanie dwóch restauracji, które powstaną na terenie inwestycji. Otwarcie nowej siedziby Muzeum Śląskiego planowane jest na 2014 rok.

Źródło: Muzeum Śląskie w Katowicach


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013