RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Rozwój klastra dizajnu

W imieniu organizatora - Zamku Cieszyn - serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym rozwojowi klastra oraz podsumowującym pierwszy etap działania Śląskiego Klastra Dizajnu.

W szczególności zaproszenie to skierowane jest do firm, organizacji i projektantów, a także przedstawicieli władz samorządowych, pracowników jednostek badawczych oraz osób związane z przemysłami kreatywnymi.

Spotkanie będzie miało miejsce 24 czerwca br. na Zamku Cieszyn.

Gościem specjalnym spotkania będzie Kathryn Best, znana i ceniona w świecie specjalistka w dziedzinie zarządzania designem.

Seminarium zakończy realizację projektu pn. „Śląski Klaster Dizajnu – nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych”, który uzyskał dofinansowanie z RPO WSL. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 21 czerwca br.

Również dzięki dotacji z RPO WSL w najbliższym czasie inicjatywa klastrowa będzie kontynuowana – tym razem w ramach projektu pn. „Śląski Klaster Dizajnu – rozwój regionalnej koncentracji branż kreatywnych”.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013