RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Uroczyste oddanie do użytku nowego gmachu ATH

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zakończyła budowę nowej siedziby dla Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku. 19 czerwca br. nastąpiło uroczyste oddanie budynku do użytku.

Jednym z ważniejszych powodów rozbudowy budynku C w kampusie akademickim na Błoniach były złe warunki w dotychczasowym miejscu, zajmowanym przez Wydział – na pl. Fabrycznym. – Dzięki nowemu gmachowi zdecydowanie poprawiły się warunki studiowania w Akademii, przede wszystkim na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku. Studenci i pracownicy nie tylko pracować będą w nowych wnętrzach, ale także na nowym sprzęcie, który przy okazji inwestycji został zakupiony – mówi rektor uczelni prof. Ryszard Barcik.

Prace budowlane ruszyły w maju 2010 r. Najpierw ekipy budowlane rozebrały wschodnią część starego gmachu – dawną stołówkę żołnierską, która potem pełniła rolę uczelnianej auli. W tym miejscu powstał dwupiętrowy budynek dydaktyczny. Jednocześnie prace objęły przebudowę zachodniej, parterowej części dawnego gmachu. W połowie 2012 r. zasadnicze prace budowlane zostały zakończone, przystąpiono do wykańczania wnętrz i wyposażania w sprzęt laboratoryjny. Stopniowo też z pl. Fabrycznego przeprowadzał się Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku – tak, aby nie zakłócić procesu dydaktycznego w roku akademickim 2012/2013.

Po rozbudowie budynek ma 3,5 tys. m2 powierzchni użytkowej, w tym 2,7 tys. m2 w nowej części. Są tu cztery nowe sale dydaktyczne (o łącznej powierzchni 224 m2) i 21 laboratoriów (1100 m2). Inwestycja pn. „Nowoczesna uczelnia – poprawa warunków kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej” uzyskała ponad 11,5 mln zł z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

Źródło: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013