RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Beskidy mają swój serwis etnograficzno-kulturalny

Od 2012 roku Fundacja Habitat Foundation Group realizuje projekt pn. „Serwis etnograficzno-kulturalny z obszaru Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Śląska Cieszyńskiego”, realizowanego przez Fundację Habitat Foundation Group, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV. „Kultura”, Działanie 4.2. „Systemy informacji kulturalnej”.

Serwis etnograficzno-kulturalny zawiera dane encyklopedyczne, historyczne dotyczące etnografi i kultury naszego regionu. Portal ma na celu zebranie informacji w jednym, łatwo dostępnym miejscu w formie możliwie całościowej na temat działalności kulturalnej istniejących ośrodków, twórców i zespołów. Informacje mają formę tekstów, dźwięków, filmów i zdjęć, zawierają też słownik pojęć.

Zawartość merytoryczna strony skorelowana jest z zaawansowanym wyszukiwaniem, niezbędnym do skutecznego pozyskiwania szczegółowych informacji o regionie.

Stronę jest jeszcze w trakcie rozbudowy, można z niej już jednak korzystać.

Fundacja HFG serdecznie zaprasza do współpracy przy jej tworzeniu, tj. do udostępnienia: tekstów, zdjęć architektury, wnętrz, eksponatów, wydawnictw czy stron WWW. Chęć współpracy można zgłaszać za pomocą maila bądź przez zakładkę "Dodaj hasło".

Celem przedsięwzięcia jest podniesienia poziomu wiedzy na temat kultury, bogatej historii i tradycji naszego terenu wśród odwiedzających i mieszkańców Beskidu Śląskiego, Żywieckiego oraz Śląska Cieszyńskiego.

Szczególnym celem projektu jest współpraca ze szkołami w regionie jako użyteczne źródło informacji dotyczących historii, tradycji i kultury.

Źródło: Fundacja Habitat Foundation Group


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013