RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Atrakcyjne powierzchnie biurowe – dzięki JESSICA

18 czerwca 2013 r. podpisano już szóstą umowę w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim na pożyczkę dla projektu „Rewitalizacja zespołu budynków przy ul. Pszczyńskiej 44 w Gliwicach poprzez utworzenie powierzchni biurowych i usługowych”.

Od początku lutego br. gotowe lokale biurowe oferowane są do wynajęcia.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej z cegły pełnej, o pięciu kondygnacjach naziemnych, zlokalizowany jest na działce o pow. 3700 m².

Na kondygnacji:

  • drugiej − powierzchnia do wynajęcia to ok. 290 m²,
  • trzeciej − powierzchnia do wynajęcia to ok. 145 m²
  • czwartej − powierzchnia do wynajęcia to lokale biurowe od 14 m2 do 23 m2.

Budynek po termomodernizacji, po całkowitej wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie wszystkich istniejących instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o., a także wykonaniu instancji teleinformatycznej i klimatyzacji, nowego ogrodzenia i parkingu. Budynek wyposażony w windę.

Budynek posiada dojazd od ulicy Pszczyńskiej, bezpośrednio na parking o 50 miejscach postojowych oraz dwa niezależne wejścia – jedno bezpośrednio od ulicy Pszczyńskiej, a drugie od strony parkingu.

Czynsz najmu (bez opłat za media i podatku od nieruchomości) – 20,00 zł/m² netto + VAT.

Kontakt: Dział Marketingu, Promocji i Rozwoju, tel. 032 33 92 970 lub kom. 607 837 343.

--

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Rewitalizacja zespołu budynków przy ul. Pszczyńskiej 44 w Gliwicach poprzez utworzenie powierzchni biurowych i usługowych”

Przedmiot: Projekt zakłada remont zdewastowanego budynku biurowego, w którym powstaną nowoczesne lokale biurowe i usługowe na wynajem. W ramach projektu planowane jest również stworzenie miejsc parkingowych w miejscu budynku, który zostanie wyburzony. Inwestycja pozwoli więc racjonalnie wykorzystać zdegradowaną część centralnej dzielnicy miasta poprzez rewitalizację nieruchomości i pozyskanie powierzchni biurowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Beneficjent: Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wartość projektu: 5 504 069 zł

Pożyczka JESSICA: 1 751 041,80 zł – 60% kosztów kwalifikowanych

Data podpisania umowy: 18 czerwca 2013 r.

Termin zakończenia inwestycji: 31 grudnia 2013 r.

Data obowiązywania umowy: 31 grudnia 2027 r.

Data spłaty pożyczki: 31 grudnia 2027 r.

--

Inicjatywa JESSICA jest pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem inżynierii finansowej, stworzonym przez Komisję Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Celem nadrzędnym Inicjatywy JESSICA jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez promowanie pozadotacyjnych, zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej i dokonywanie inwestycji w projekty miejskie ujęte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013