RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Konkurs „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej”

Jeżeli podczas wakacji odwiedzisz tereny przygraniczne, wybierasz się nad morze lub w góry - to zachęcamy do zabrania aparatu i poszukania tam projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy.

By wziąć udział w konkursie, wystarczy zrobić zdjęcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać je mailowo. Organizator - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - czeka na ciekawe fotografie z miejsc, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Prace można przesyłać do 15 lipca br.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe.

Dla obydwu grup wiekowych przewidziano nagrodę (czytnik e-booków) w każdej z 5 kategorii tematycznych:

  1. przedsiębiorczość i innowacje;
  2. przestrzeń publiczna, transport;
  3. edukacja i nauka;
  4. ochrona środowiska;
  5. turystyka, kultura, tradycja.

Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie. Wielkość pliku w formacie jpg lub tiff nie powinna przekraczać 15 MB, a rozdzielczość fotografii powinna wynosić minimalnie 3000x2000 pikseli, 300 DPI.

Dodatkowo jury przyzna nagrodę dla beneficjenta najczęściej fotografowanego projektu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013