RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Wytchnienie wśród przyrody – w Radzionkowie

W dniach 20-22 czerwca br. w Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie odbyła się konferencja oraz seminaria.

Oba wydarzenia zorganizowano w ramach kampanii promocyjnej projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie”, współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013.

Wydarzenia dotyczyły różnych aspektów edukacji pozaformalnej, zwłaszcza związanej z zagadnieniami przyrodniczymi, ekologicznymi, zrównoważonym rozwojem itp. W wydarzeniach wzięli udział m.in. edukatorzy i przedstawiciele organizacji ekologicznych (w tym zajmujący się ochroną zwierząt), a także uczniowie i studenci. Zapoznali się oni m.in. z nowymi metodami w edukacji ekologicznej, a także formami ochrony walorów przyrodniczych. Uczestnikom przybliżono także przyrodę Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie oraz założenia tworzenia kolekcji siedliskowych.

--

Ogród Botaniczny w Radzionkowie, który istnieje od roku 2009, to obszar zajmujący ponad 16 hektarów. Na chwilę obecną jest jeszcze w małym stopniu zagospodarowany, w większym nadal ma charakter naturalny. Spora część Ogrodu jest zadrzewiona. W jego granicach znajdują się stare kamieniołomy, obecnie porośnięte roślinnością kserotermiczną, i w coraz większym stopniu zarastające krzewami. Znajdują się tutaj także dwa urokliwe oczka wodne z wykształconą strefą szuwarów. Ogród posiada wygodne utwardzone ścieżki oraz wąskie dzikie ścieżynki, z których korzystają liczni spacerowicze.

--

W ramach dofinansowanego z RPO WSL powstanie budynek Stacji Edukacji Ekologicznej, a sam Ogród zostanie ogrodzony, pojawią się alejki, ławeczki oraz oświetlenie. Nasadzone będą nowe interesujące krzewy, drzewa i rośliny zielne. Stacja w Radzionkowie będzie wyposażona w salę audiowizualną, pracownię środowiskową, umożliwiającą prowadzenie zajęć w warunkach laboratoryjnych, pracownię mikroskopową, odpowiednie zaplecze techniczne oraz bibliotekę. Na terenie ogrodu siedliskowego powstaną kolekcje edukacyjne, takie jak: dendrologiczna, w której zgromadzone zostaną rodzime drzewa i krzewy iglaste i liściaste; kolekcja roślin ozdobnych wraz z sekcją różaneczników, azalii oraz sekcją roślin wrzosowatych; łąka kwietna, na której pojawią się różne typy zbiorowisk roślin zielnych – począwszy od suchych muraw po wilgotne łąki oraz kolekcja sadownicza, która będzie miejscem uprawy rzadkich odmian drzew owocowych, m.in. starych odmian jabłoni.

Przez całe lato i kolejne miesiące prowadzone będą intensywne prace związane z rozbudową radzionkowskiego Ogrodu, a jesienią planowane są kolejne spotkania, warsztaty oraz seminaria i konferencje.

Źródło: Śląski Ogród Botaniczny


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013