RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

I etap Drogi Głównej Południowej gotowy!

Pierwszy etap Drogi Głównej Południowej jest gotowy. Odbiór odbył się w poniedziałek, 8 lipca br. Uroczystość połączona była z nadaniem nazwy skrzyżowaniu typu rondo imienia Włodzimierza Ostaszewskiego.

Pierwszy, 3,2-kilometrowy etap DGP przebiega od ul. Pszczyńskiej od strony gminy Pawłowice w kierunku ul. Rybnickiej, gdzie powstało skrzyżowanie typu rondo, do ul. Stodoły. Szerokość jezdni wynosi 7 metrów, natomiast poboczy 2,5 m. Na odcinku wzdłuż ulicy Pszczyńskiej powstała droga dwujezdniowa, a na pozostałej części – jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu. W zakres zadania wchodziła też budowa skrzyżowań z ulicami Pszczyńską, Dębina, Rybnicką i Pochwacie oraz wykonanie sześciu obiektów mostowych.

Odcinek ten realizowało konsorcjum firm: BOGL a KRYSL Polska Sp. z o.o., BÖGL a KRÝSL k.s. i BUDMAX Sp. z o.o., a wartość umowy I etapu wynosi ponad 53,2 mln zł (w tym 85% dofinansowanie unijne). Trwa rozliczenie inwestycji.

Trwają też prace na II etapie budowy. W trakcie realizacji są takie roboty jak: budowa obiektów inżynieryjnych (przepusty oraz wiadukty), wzmacnianie powierzchni gruntowej, a także przebudowa urządzeń podziemnych typu: wodociągi, teletechnika, energetyka. Liczący ponad 5 km odcinek prowadzić będzie przez Pochwacie i ul. Długą, dalej wzdłuż składowiska odpadów pogórniczych „Pochwacie”, przetnie ul. Połomską, pobiegnie przez teren KWK Jas-Mos, za kopalnią skręci w lewo do ul. Wodzisławskiej w Mszanie.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: M-Silnice a.s (S.A.) oraz Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Inwestycja będzie kosztować ponad 122 mln zł (w tym 60,79% dofinansowanie unijne).

Droga Główna Południowa jest największą i najdroższą inwestycją realizowaną przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. Dwa etapy tworzą całość projektu, który zakłada budowę obwodnicy na terenie miasta, łączącą Pszczynę, Pawłowice, Jastrzębie-Zdrój, powiat wodzisławski i Racibórz.

Źródło: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

--

Oba etapy budowy DGP to zadania składające się na projekt pn. "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie", będący jednym spośród 16 projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013