RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Pierwszy projekt w ramach Inicjatywy JESSICA gotowy

Z końcem czerwca br. zakończyła się realizacja pierwszego projektu w ramach Mechanizmu JESSICA w województwie śląskim.

Chodzi o inwestycję pn. "Rewitalizacja pięciu placów zabaw wraz z budową kortu tenisowego, dwóch boisk do gry w badmintona i ringo oraz instalacja monitoringu na terenie zasobów mieszkaniowych Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju", która 21 grudnia 2012 r. została zatwierdzona do finansowania w ramach Inicjatywy JESSICA.

Dzięki projektowi udało się zrewitalizować pięć placów zabaw znajdujących się na terenie należącym do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju i stworzyć przestrzeń miejską dla potrzeb rekreacyjno-sportowych.

W ramach projektu powstał kort tenisowy i dwa boiska do gry w badmintona/ringo. Ponadto wprowadzono monitoring na niezagospodarowanych obecnie i niszczejących terenach w mieście Jastrzębie-Zdrój na ulicach, na których powstały place zabaw i boiska w ramach projektu, a także tam, gdzie istnieją już place zabaw.

Realizacja projektu przyczyni sie do zwiększenia aktywności ruchowej szczególnie młodych mieszkanców osiedla, poprawy stanu ich zdrowia, poprzez propagowanie aktywnego trybu życia oraz będzie miała wpływ na walory estetyczne najbliższego otoczenia.

 

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: "Rewitalizacja pięciu placów zabaw wraz z budową kortu tenisowego, dwóch boisk do gry w badmintona i ringo oraz instalacja monitoringu na terenie zasobów mieszkaniowych Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju"

Beneficjent: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z Jastrzębia-Zdroju

Wartość projektu: 1 208 453,94 zł

Pożyczka JESSICA: 900 000 zł - 74,48% kosztów kwalifikowalnych

Data podpisania umowy: 21 grudnia 2012 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2013 r.

Data obowiązywania umowy: 30 sierpnia 2016 r.

Data spłaty pożyczki: 30 sierpnia 2016 r.

--

Inicjatywa JESSICA jest pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem inżynierii finansowej, stworzonym przez Komisję Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Celem nadrzędnym Inicjatywy JESSICA jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez promowanie pozadotacyjnych, zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013