RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

JESSICA wesprze powstanie tyskiej Mediateki

10 lipca 2013 r. podpisano siódmą umowę o pożyczkę ze środków Inicjatywy JESSICA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Kolejna inwestycja współfinansowana w ramach Inicjatywy JESSICA - Mediateka XXI wieku - zakłada zrewitalizowanie zdegradowanego budynku po Zespole Szkół Municypalnych przy Alei Piłsudskiego w Tychach.

Celem projektu jest nadanie obiektowi nowych funkcji poprzez budowę w nim nowoczesnej siedziby Biblioteki Głównej w Tychach. Zakłada się również powstanie sali widowiskowo-konferencyjnej, w której organizowane będą różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze społeczno-kulturalnym. Ponadto udostępnione zostaną powierzchnie pod wynajem dla firm handlowych, usługowych i wystawienniczych oraz działalność gastronomiczną.

Powstały w wyniku realizacji projektu obiekt wielofunkcyjny będzie stanowił odpowiedź na potrzeby mieszkańców, zapewniając wszechstronną edukację w zakresie aktywnego uczestnictwa w kulturze i różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Atrakcje z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych zapewnione najmłodszym mieszkańcom, z założenia pobudzą kreatywność i będą stymulować potencjał intelektualny i artystyczny dzieci i młodzieży.

Podsumowując, projekt przyczyni się do rozwoju integracji społecznej, podniesienia jakości życia i stworzy możliwości do podwyższenia kompetencji społeczności lokalnej. Budynek będzie dostosowany dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Koszt przedsięwzięcia realizowanego przez Miasto Tychy to ponad 42 mln złotych, z czego ponad 20 mln złotych stanowi pożyczka ze środków Inicjatywy JESSICA.

--

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych”

Przedmiot: Projekt zakłada nadanie mu nowych funkcji poprzez budowę nowoczesnej siedziby Biblioteki Głównej w Tychach wykorzystującej techniki multimedialne. Część powierzchni użytkowej budynku planuje sie przeznaczyć dla mikroprzedsiębiorców.

Beneficjent: Miasto Tychy

Wartość projektu: 42 097 203,11 zł

Pożyczka JESSICA: 20 253 351,49 zł - 60% kosztów kwalifikowanych

Środki własne wnioskodawcy: 8 341 617,29 zł

Pożyczka uzupełniająca: 13 502 234,33 zł

Data podpisania umowy: 10 lipca 2013 r.

Termin zakończenia inwestycji: 31 maja 2015 r.

Data obowiązywania umowy: 31 grudnia 2023 r.

Data spłaty pożyczki: 31 grudnia 2023 r.

--

Inicjatywa JESSICA jest pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem inżynierii finansowej, stworzonym przez Komisję Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Celem nadrzędnym Inicjatywy JESSICA jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez promowanie pozadotacyjnych, zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej i dokonywanie inwestycji w projekty miejskie ujęte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013