RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nowa edycja klastra

W lipcu 2013 r. ruszyła kontynuacja projektu, dzięki któremu powstał Śląski Klaster Dizajnu.

Inicjowanie współpracy, wymiana doświadczeń oraz poszerzanie wiedzy w dziedzinie design management to najważniejsze cele Śląskiego Klastra Dizjanu, który skupia 33 podmioty, w tym 23 firmy, 3 uczelnie wyższe, 4 instytuty badawcze oraz 3 instytucje otoczenia biznesu. Uczestników projektu łączy to, że postrzegają design jako narzędzie rozwoju innowacyjnych produktów i usług.

„Śląski Klaster Dizajnu – rozwój regionalnej koncentracji branż kreatywnych” jest kontynuacją „klastrowego” projektu realizowanego przez Zamek Cieszyn w latach 2011-2013. W tym czasie udało się:

  • zorganizować 7 spotkań warsztatowych i seminariów dotyczących design management, które wzbogacono o takie tematy jak: trendy w designie, prawo autorskiego, komercjalizacja technologii, finansowanie innowacji, strategie cenowe i rozwój firmy
  • pokazać projekty oraz produkty klastrowiczów podczas największych światowych targów designu (Salone Internazionale del Mobile) w Mediolanie w 2013 roku oraz podczas targów i festiwali designu w Polsce (Design Arena Poznań, Łódź Design, Noc z designem – Domar Wrocław, Międzynarodowy Festiwal Dobrych Projektów Wroclove),
  • zainicjować powstawanie pierwszych wspólnych projektów uczestników Klastra.

W nowy projekcie zaplanowano m.in.:

  • stworzenie tematycznych zespołów roboczych, które spróbują wypracować nowe rozwiązania, produkty czy usługi,
  • dalszą pracę nad długoletnią strategią rozwoju Klastra,
  • szkolenia związane z tematyką design management w tym: internacjonalizacja, projektowanie i wdrożenie nowych produktów i usług, światowe trendy materiałowe, produktowe i technologiczne,
  • prezentacje produktów klastrowiczów na wybranych imprezach i targach w kraju i za granicą,
  • doradztwo indywidualne.

„Śląski Klaster Dizajnu – rozwój regionalnej koncentracji branż kreatywnych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt potrwa do czerwca 2015 r.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013