RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Radzionkowska Karolinka niebawem wypięknieje

W ostatnim czasie Gmina Radzionków rozpoczęła realizację projektu pn. "Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie", na które pozyskała dofinansowanie unijne z RPO WSL.

Przedmiotem projektu jest przebudowa sali widowiskowej wraz zapleczem. Projektowana przebudowa części budynku ma umożliwić dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów budowlanych oraz do wymogów określonych przez inwestora.

Roboty budowlane obejmą:

 • wyburzenia istniejących ścian działowych,
 • wykonanie nowych ścian działowych aranżujących węzły sanitarne,
 • wymiana instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych oraz grzewczych, a w szczególności dostosowanie fragmentu budynku objętego zakresem opracowania do wymogów przeciwpożarowych oraz obowiązujących przepisów budowlanych.

W zakres projektu wchodzi przebudowa sali widowiskowej w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie wraz z jej zapleczem technicznym, tj. pomieszczeniami realizatora dźwięku, pomieszczeniem dla wyświetlania filmów (operatornia), sceną wraz z urządzeniami technicznymi do jej obsługi, takie jak garderoby, magazyny kostiumów Zespołu Pieśni i Tańca itp.

Projekt obejmuje:

 • przebudowę widowni na parterze i balkonie oraz jej dostosowanie do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz BHP,
 • zmianę wykładzin ścian, podłogi i sufitu sali przy zachowaniu odpowiednich parametrów akustycznych sali i zachowaniu przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • przebudowę sceny wraz z urządzeniami do jej obsługi, takimi jak ekran kinowy, kurtyny, pomosty i urządzenia je mocujące,
 • wykonanie nowego oświetlenia sali, sceny i pomieszczeń technicznych, w tym oświetlenia awaryjnego,
 • wykonanie instalacji nagłośnienia sali, sceny i zaplecza,
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji sali oraz pomieszczeń zaplecza.

Przebudowa sali widowiskowej oraz zaplecza technicznego w Centrum Kultury ”Karolinka:

 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach,
 • wykonanie instalacji telefonii wewnętrznej oraz sygnalizacji pożarowej.

W wyniku realizacji projektu miasto Radzionków, powiat tarnogórski oraz województwo śląskie wzbogaci się o nowoczesną salę widowiskową na 443 miejsca oraz łącznej powierzchni 1 256,05 m2. Ułatwiony zostanie dostęp do profesjonalnej infrastruktury kultury oraz wydarzeń kulturalnych, co umożliwi aktywny udział mieszkańców w kulturze.

Rzeczowa realizacja projektu zakończy się planowo w październiku 2014 r.

Źródło: Urząd Miasta Radzionków


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013