RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Wybierz Najlepszą przestrzeń publiczną

Internauci mogą wybrać najlepsze rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne.

Do końca sierpnia trwa internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację zakwalifikowaną do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2013.

Głosowanie polega na przyznaniu punktów trzem wybranym inwestycjom. Najpopularniejsza wśród biorących udział w plebiscycie internautów realizacja zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów. Wśród osób biorących udział w głosowaniu internetowym rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 36 realizacji. Zgłoszenia dotyczą 27 gmin. Są wśród nich rynki miejskie, place, skwery i deptaki, tereny rekreacyjne, obiekty usługowe, sportowe, handlowe oraz gastronomiczne. Wszystkie zgłoszenia spełniają warunki formalne konkursu i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny.

Wyniki głosowania internautów nie mają wpływu na werdykt Jury, które przyzna Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego. Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu odbędzie się w podczas tegorocznych Śląskich Dni Architektury.

W gronie 36 nominowanych inwestycji aż 10 stanowią projekty dofinansowane z RPO WSL:

1. Dworzec kolejowy – Będzin miasto

Projekt pn. „Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno-handlową wraz z pełną modernizacją budynku” / beneficjent: Gmina Będzin

2. Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach

Projekt pn. „Rewitalizacja rynku w Koziegłowach” / beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy

3. Rewitalizacja terenów położonych przy rzece Lublinicy

Projekt pn. „Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu – etap II – zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sobieskiego” / beneficjent: Gmina Lubliniec

4. Rynek w Olsztynie po rewitalizacji

Projekt pn. „Rewitalizacja rynku w Olsztynie” / beneficjent: Gmina Olsztyn

5. Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Projekt pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” / beneficjent: Powiat Raciborski

6. Gospodarcza Brama Śląska etap I - uruchomienie zagłębiowskiej strefy gospodarczej - rejon Maczki Bór

Projekt pn. „Gospodarcza Brama Śląska - etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki - Bór” / beneficjent: Gmina Sosnowiec

7. Gospodarcza Brama Śląska etap I - uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Projekt pn. „Gospodarcza Brama Śląska etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej- SPNT, zadanie 2 – Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej - etap I” / beneficjent: Gmina Sosnowiec

8. Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej

Projekt pn. „Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu” / beneficjent: Gmina Ślemień

9. Adaptacja Komory Badawczej K 8 na poziomie - 320 w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”

Cześć projektu pn. „Rewitalizacji obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” / beneficjent: Miasto Zabrze

10. Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego

Projekt pn. „Stworzenie regionalnego produktu turystycznego - budowa Miasteczka Westernowego w Żorach” / beneficjent: Nowe Miasto Sp. z o.o.

 

Zapraszamy do wsparcia ich swoimi głosami!


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013