RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Dąbrowa Górnicza doczeka się nowoczesnego centrum hotelowego

22 sierpnia br. Bank Ochrony Środowiska podpisał dziewiątą w województwie śląskim umowę w ramach Inicjatywy JESSICA.

 

Informacje o projekcje:

Tytuł projektu: „Baza noclegowa Expo Silesia i Nemo w Dąbrowie Górniczej”

Przedmiot: stworzenie hotelowego centrum konferencyjnego. Budowa nowoczesnego centrum hotelowo-konferencyjnego. Budynek składający sie z 12 kondygnacji, w tym jednej podziemnej, utworzy kompleks konferencyjny i biznesowy dla firm z Dąbrowy Górniczej i okolic. Inwestycja rozszerzy bazę noclegowa dla gości Centrum Expo Silesia, uzupełniając dotychczasowa ofertę organizacji imprez targowych i wystawienniczych

Powierzchnia terenów zrewitalizowanych: 1,0846 ha

Beneficjent: HOTEL COMMERCIAL INVESTMENT SP. z o.o. Sp. komandytowa

Wartość projektu: 73 033 175,00 zł

Pożyczka JESSICA: 33 046 734,00 zł

Pożyczka uzupełniająca BOŚ: 25 201 930,00 zł

Powierzchnia wybudowanych obiektów: 14 210 m2

Data podpisania umowy: 23 sierpnia 2013 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2015 r.

Data obowiązywania umowy: 31 grudnia 2027 r.

Data spłaty pożyczki: 31 grudnia 2027 r.

--

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa została opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny wraz z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB).

Mechanizm umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie części środków z unijnych dotacji na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich. Środki są rozdzielane na poszczególne projekty za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich.

O odmienności mechanizmu JESSICA w stosunku do dotacji ze środków unijnych stanowi to, że są to instrumenty zwrotne (pożyczki, wkłady kapitałowe, gwarancje), wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie, a zwrócone środki można wielokrotnie wykorzystać.

W województwie śląskim Inicjatywa JESSICA jest wdrażana w ramach specjalnie utworzonego Poddziałania 6.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zabezpieczono na nią kwotę 60 milionów euro.

Umożliwi to realizację projektów w zakresie:

  • przebudowy starych lub nieużywanych budynków przemysłowych,
  • rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych,
  • rewitalizacji miast.

 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013