RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Komfortowo po Rybniku

29 sierpnia br. odbyła się prezentacja 4 nowych autobusów zakupionych w ramach projektu pn. „Inwestycja w nowoczesny tabor sposobem na poprawę jakości komunikacji miejskiej w Rybniku” przeznaczonych do eksploatacji na rzecz Związku Transportu Zbiorowego Miasta Rybnik.

Cała inwestycja obejmuje zakup łącznie 17 nowych autobusów miejskich, o wartości łącznej 16 172 262,19 zł brutto.

Wszystkie autobusy mogą pomieścić w sumie 1927 osób.

Obecnie wprowadzane do eksploatacji są w pełni niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej oraz rampę dla wózków inwalidzkich, a także przystosowane do montażu specjalnych wieszaków do przewozu rowerów. Ponadto autobusy te wyposażone są między innymi w:

  • system monitoringu alarmowego, w którego skład wchodzą radiotelefon, system antenowy i przycisk alarmowy
  • system monitoringu wizyjnego, zapewniający nagrywanie w sposób ciągły i odtwarzanie wszystkiego, co dzieje się wewnątrz pojazdu przez system kamer
  • elektroniczny system informacji pasażerskiej, tj. elektroniczne tablice kierunkowe wykonane w technologii LED
  • prezentację na wewnętrzne tablice LCD automatycznej i dynamicznej realizacji rozkładu jazdy w formie wizualnej całej trasy przejazdu i aktualnej pozycji pojazdu
  • prezentację multimedialną
  • urządzenia automatycznie wygłaszające przez głośniki wewnętrzne w autobusie komunikaty o przystanku aktualnym oraz następnych, a w głośniku zewnętrznym – informacje o numerze linii, po wysłaniu żądania informacji przez osobę słabo widzącą

Urządzenia umożliwiające korzystanie z lokalnej sieci Wi-Fi i korzystanie przez podróżnych z usług internetowych. Do chwili obecnej w ramach tego projektu zakupiono 11 autobusów, zaś do końca tego roku zostanie dostarczonych i wprowadzonych do eksploatacji pozostałych 6 sztuk (4 sztuki – 12 m i 2 sztuki – 18 m).

Źródło: Transgór Rybnik S.A.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013