RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

"Silesia region" po raz drugi w tym roku

Zapraszamy do lektury drugiego numeru biuletynu „Silesia Region” 2013.

Oczekiwane przez Państwa informacje dotyczące nowego okresu programowania będą pojawiały się w naszych publikacjach coraz częściej. Jednym z tematów, który pozwoli zrozumieć podejście do finansowania w nowej perspektywie, są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które w bieżącym wydaniu biuletynu przedstawione zostały z punktu widzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Zmierzymy się również z pojęciem mandatu negocjacyjnego - nowego instrumentu zaproponowanego w projektach rozporządzeń przez Komisję Europejską, w oparciu o przyjęty 13 sierpnia 2013 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego dokument: Mandat negocjacyjny województwa śląskiego w kierunku negocjacyjnego systemu programowania działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie na lata 2014-2020.

Prześledzimy z Państwem stan realizacji projektów finansowanych w ramach inicjatywy JESSICA, prezentując inicjatywę przez pryzmat zrealizowanych w naszym regionie projektów.

Proponujemy również w dalszym ciągu zwiedzanie województwa śląskiego szlakiem projektów współfinansowanych w ramach RPO WSL – tym razem kierunek: północ - centrum.

Dla Państwa, którzy nie mogli śledzić z nami potyczek gmin w Turnieju Europejskim na antenie TVP Katowice, zdajemy krótką relację.

Nie zabraknie również rozrywki, a za udział w niej nagród.


 
nr 2
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013