RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zwiedzaj i fotografuj!

Czytelników biuletynu "SIlesia region" serdecznie zachęcamy do wędrówki "Szlakiem RPO", ale także do wcielenia się w rolę fotoreportera.

Zachęcamy do fotografowania bliskich i przyjaciół w miejscach, w których były realziwoane projekty w ramach RPO WSL, a nastęnie nadsyłania wykonanych zdjęć wraz z krótkim opisem tego, co jest widoczne na fotografii (300 znaków ze spacjami). Najlepsze zdjecia zostaną opublikowane w kolejnym numerze biuletynu "Silesia region" oraz na stronie rpo-promocja.slaskie.pl, a autorzy najciekawszych zdjęć zostaną nagrodzeni materiałami promocyjnymi RPO WSL.

Fotografie prosiimy nadsyłać na adres mailowy zip@slaskie.pl do 18 października br., wpisując w temacie "konkurs - szlakiem RPO".

W treści maila prosimy podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy) oraz dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu i wykorzystanie zdjęć w biuletynie.

Jednocześnie przypominamy, że publikacja fotografii możliwa jest dopiero po pisemnym wyrażeniu zgody "na publikację wizerunku". Prosimy o wypełnienie oświadczenia o treści:

Ja (imię i nazwisko) ur. (data i miejsce urodzenia) legitymujący/a się dokumentem (wpisać rodzaj, serię i numer dokumentu) wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w biuletynie "Silesia region" oraz na stronie promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego www.rpo-promocja.slaskie.pl (podpis osoby wyrażającej zgodę).

Skan zgody prosimy o przesłanie mailem, a oryginał pocztą na adres:

Wydział Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Dąbrowskiego 23

40-032 Katowice

z dopiskiem "konkurs fotograficzny".

--

W załączeniu przedstawiamy pierwsze zdjęcie, które wpłynęło na konkurs:

wspólną fotografię Eweliny Widerskiej, Urszuli Krajewskiej, Żanety Śmigiel i Tomasza Więcka, którzy odwiedzili Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013