RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Transfer technologii w Kaniowie

11 września 2013 r. na terenie Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Transferu Technologii Kompozytowych.

Centrum powstało ramach realizacji projektu pn.: "Budowa Centrum Transferu Technologii w Kaniowie" współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-13. Centrum stanowi nowoczesny dwukondygnacyjny budynek wyposażony w niezbędny sprzęt specjalistyczny, gdzie świadczone będą usługi doradcze z dziedziny innowacyjnych technologii kompozytowych i wzornictwa przemysłowego dla przedsiębiorców sektora MŚP.

W nowopowstałym Centrum prowadzone będą prace badawcze i rozwojowe dotyczące nowych technologii struktur kompozytowych w zakresie montażu i łączenia z elementów kompozytowych wraz z elementami stalowymi i innymi częściami stanowiącymi podzespoły i elementów wyposażenia stosowanych w przemyśle. Wyposażenie techniczne hali umożliwia wykonanie części i podzespołów wykorzystywanych w przemyśle poprzez łączenie struktur kompozytowych wykonanych w tzw. suchej technologii z wykorzystaniem materiałów preimpregnatowych oraz elementów stalowych i innych w celu stworzenia gotowych elementów.

CTT zostało wyposażone również w niezbędny sprzęt specjalistyczny dla świadczenia usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP w zakresie projektowania i wykonywania wzorów przemysłowych wykonanych z innowacyjnych technologii struktur kompozytowych.

CTT będzie stymulowało współpracę pomiędzy sektorem MŚP, a jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami w zakresie transferu technologii oraz stworzy platformę współpracy w dziedzinie technologii, projektowania i badania produktów w oparciu o materiały kompozytowe.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013