RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Śląskie ZOO świętuje i się rozbudowuje

13 września br. Śląskie ZOO świętowało obchody 55-lecia.

Wydarzeniom jubileuszom towarzyszyło uroczyste oddanie do użytku trzech nowych obiektów – Pawilonów dla żyraf i tygrysów oraz Pawilonu Egzotycznego, gdzie zamieszkało wiele gatunków ptaków i gadów, w tym kajmany.

Śląski Ogród Zoologiczny założono w 1958 roku po ukończeniu czteroletniej budowy.

Od kwietnia 2008 roku Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie działa jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna.

Śląski Ogród Zoologiczny jest jedną z największych tego typu placówek na terenie kraju - na powierzchni 47,6 ha żyje 3017 zwierząt z 364 gatunków (stan na 17.06.2013 r.), które reprezentują faunę wszystkich kontynentów. Roczna frekwencja zwiedzających wynosi około 390 tysięcy.

--

Projekt pn. „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie” był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Cała inwestycja składała się z 3 zadań.

Pierwszą z nich była budowa nowego, całorocznego pawilonu dla żyraf zawierającego zarówno boksy hodowlane, jak i typowo ekspozycyjne. Z pawilonem sąsiadują wybiegi zewnętrzne o łącznej powierzchni 4 800 m2 połączone z sąsiadującym wybiegiem „Afryka”.

Drugim zadaniem była budowa całorocznego pawilonu dla tygrysów wraz z przylegającym do niego wybiegiem zewnętrznym. Budynek podzielony został na kotniki hodowlane oraz duży kotnik ekspozycyjny. Na wybiegu przewidziano basen z kaskadą wodną o łącznej powierzchni około 30m2 i głębokości od 0,2 m do 1 m.

Ostatnią przewidzianą w projekcie inwestycją była przebudowa oraz termomodernizacja obecnego pawilonu dla ptaków celem nadania mu nowych funkcji ekspozycyjnych. Budynek podzielony został na trzy zasadnicze części, przy czym w części ekspozycyjnej przewidziane zostały nowe woliery dla płazów i gadów, dioramy dla ptaków, woliera dla krokodyli z dwoma basenami i wyjściem do woliery zewnętrznej, a także hala wolnych lotów dla ptaków o powierzchni około 100m2 i wysokości 6m.

Wszystkie inwestycje była realizowana od lipca 2012 r. do sierpnia 2013 r., po czym sprowadzono nowe zwierzęta, w tym tak bardzo oczekiwane żyrafy i krokodyle.

Źródło: Śląskie ZOO


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013